Υλικό για γονείς/κηδεμόνες

Εδώ θα βρείτε το υλικό για τους γονείς/κηδεμόνες στα Ελληνικά.

 

Παρουσίαση γονέων/κηδεμόνων “Εμπλοκή των γονέων στην Μαθηματική Εκπαίδευση: Ένας χρήσιμος οδηγός για τους γονείς παιδιών Α’ τάξης Δημοτικού”